Συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή (€25) μπορεί να κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του ΣΕΥΔΟ:

ΒΕ58 0004 4713 9179 (BIC BPOTBEB1) / Mme Elefterie