Ενημερωτικό δελτίο 2/2017

ΕΔ αριθ. 2/2017

Ιούλιος 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητά μέλη,

Λίγο πριν τις θερινές διακοπές, επικοινωνούμε μαζί σας με ένα σύντομο Δελτίο για να σας ενημερώσουμε σύντομα για ορισμένα τρέχοντα ζητήματα. 

Φορολογική ενημέρωση

Ελπίζουμε να λάβατε πρόσφατα το ηλεκτρονικό μήνυμα με την ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων σημείων που πρέπει να προσέξουμε κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσής μας στην Ελλάδα, όσον αφορά τους κωδικούς που σχετίζονται με την εργασία μας σε Διεθνείς Οργανισμούς. 

Αρκετοί είναι οι συνάδελφοι που απευθύνθηκαν στον Σύλλογο σχετικά με το θέμα που ανέκυψε με όσους κατά το παρελθόν είχαμε – εσφαλμένα – δηλώσει φορολογική έδρα εκτός Ελλάδος και είχαμε υπαχθεί στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Λόγω διασύνδεσης περισσότερων βάσεων δεδομένων, το TAXIS σε κάποιες περιπτώσεις δεν επέτρεπε τη σύνταξη της δήλωσης πριν διορθωθεί το πρόβλημα στο αρμόδιο τμήμα μητρώου της οικείας ΔΥΟ. 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι αρμόδιοι έφοροι δεν κατανοούν το θέμα και επικαλούνται την ελληνική νομοθεσία όσον αφορά την έννοια του φορολογικού κατοίκου Ελλάδος. Είναι σημαντικό να διευκρινίζετε, εφόσον σας συμβεί κάτι τέτοιο, ότι στην περίπτωση των υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών ισχύει το Πρωτόκολλο Περί Προνομίων και Ασυλιών της Συνθήκης για την ΕΕ (και τα αντίστοιχα κείμενα άλλων οργανισμών), στο οποίο γίνεται αναφορά ούτως ή άλλως στον κωδικό 657 του εντύπου Ε1, και να προσκομίζετε την υπηρεσιακή βεβαίωση που αποσαφηνίζει το φορολογικό καθεστώς των υπαλλήλων.

Διοικητικά θέματα

  • Σας υπενθυμίζουμε ότι η σελίδα του Συλλόγου στο Facebook ενημερώνεται τακτικά με υλικό από πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς και σας προσκαλούμε (όσους έχετε λογαριασμό στο Facebook) να μας επισκέπτεστε στη διεύθυνση www.facebook.com/SEYDOAssociation για να αξιοποιήσετε αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας με τις ιδέες και τις προτάσεις σας.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: seydo@seydo.net 

Facebook: www.facebook.com/SEYDOAssociation   

  • Η νέα ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε και προς το παρόν λειτουργεί δοκιμαστικά στην ίδια διεύθυνση (www.seydo.net). Διαθέτει δυνατότητα φόρουμ (το οποίο θα ενεργοποιηθεί σύντομα) στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη με κωδικό, γεγονός που θα διευκολύνει τη δικτύωση και τη συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ιδού και η νέα σελίδα υποδοχής: 
  • Κατά το άνοιγμα του νέου λογαριασμού στο όνομα της νέας ταμία υπήρξε εμπλοκή εξαιτίας των ανελαστικών κανόνων που εφαρμόζουν οι βελγικές τράπεζες.  

Ως εκ τούτου, προς το παρόν εξακολουθούμε να διατηρούμε τον παλιό λογαριασμό του Συλλόγου στην τράπεζα Record Bank, στον οποίο σας καλούμε να καταβάλετε τις συνδρομές σας (25€) για το τρέχον έτος:

ALEXANDRA KOLIA / ΙΒΑΝ: BE15 6528 3431 1230 / BIC: HBKABE22 / Communication: SEYDO

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς            Το ΔΣ του Συλλόγου        

Ιούλιος 2017