Ενημερωτικό δελτίο 2/2015

ΕΔ αριθ. 2/2015

Δεκέμβριος 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητά μέλη,

Το 2015 τελειώνει και ήρθε η στιγμή να προβούμε σε απολογισμό όσων πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους – και δεν ήταν και λίγα! Όπως θα δείτε αναλυτικά στη συνέχεια, ο Σύλλογος ήλθε αρωγός σε κάποια από τα μέλη του των οποίων οι σύζυγοι βρέθηκαν ξαφνικά προ τετελεσμένων σε σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητά τους, επεξεργάστηκε κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση την πρόταση αναθεωρημένου Καταστατικού που υπέβαλε η σχετική ομάδα εργασίας και συνδιοργάνωσε μιαν ακόμη πετυχημένη εκδήλωση στις Βρυξέλλες.

Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικότερα τις πρόσφατες δραστηριότητές του Συλλόγου:

Αρωγή στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς

Οι περισσότεροι ίσως δεν γνωρίζετε ότι κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ιδίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, είναι σύζυγοι συναδέλφων που εργάζονται σε Διεθνείς Οργανισμούς και ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αποσπάσεις τους παρατείνονται σε ετήσια βάση και χωρίς επιμίσθιο στις χώρες όπου υπηρετούν οι συνάδελφοι, εφόσον υφίστανται οι ανάλογες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο νόμος καλύπτει γενικότερα όσους εκπαιδευτικούς έχουν συνάψει γάμο με αλλοδαπούς ή με Έλληνες του εξωτερικού – μεταξύ των οποίων και οι συνάδελφοι.

Τον περασμένο Αύγουστο, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (αρκετές δεκάδες ανά τον κόσμο) ενημερώθηκαν ξαφνικά ότι οι αποσπάσεις τους δεν θα παρατείνονταν για το έτος 2015-16, γεγονός που θα τους ανάγκαζε είτε να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους και να επιστρέψουν σε σχολικές μονάδες στην Ελλάδα είτε απλώς να παραιτηθούν.

Ο Σύλλογος κινητοποιήθηκε άμεσα και απηύθυνε επιστολές υποστήριξης των συναδέλφων και γενικότερα του έργου που επιτελούν όλοι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας υπό την ιδιότητά τους ως συνδέσμων με τις τοπικές κοινωνίες ανά τον κόσμο. 

Επιστολές απεστάλησαν στον Υπουργό Παιδείας καθώς και στην υπηρεσιακή διάδοχό του καθώς και στους Έλληνες ευρωβουλευτές.

Το ζήτημα διευθετήθηκε για το τρέχον έτος, αλλά ο Σύλλογος παραμένει σε εγρήγορση και σε επικοινωνία με τους άλλους ενδιαφερόμενους εκτός Διεθνών Οργανισμών, καθώς αναμένεται η πρόταση νέου νόμου για τα εκπαιδευτικά και στόχος είναι να διατηρηθεί η συγκεκριμένη διευθέτηση που επιτρέπει στους συζύγους των συναδέλφων να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επαγγελματική εξέλιξή τους.   

Ομάδες εργασίας για τα φορολογικά και την αναθεώρηση του Καταστατικού

Η ομάδα εργασίας για τα φορολογικά ανέστειλε προσωρινά τις συναντήσεις της εν αναμονή των εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα. Μόλις υπάρξουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις, θα κινητοποιηθεί προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον θα είναι σκόπιμο να έλθει σε επαφή με τις ελληνικές φορολογικές αρχές και – ενδεχομένως – τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ ούτως ώστε να αποφευχθούν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις σε σχέση, για παράδειγμα, με τη φορολόγηση των ακινήτων εξωτερικού, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν πρώτη κατοικία για τους εργαζόμενους σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Η ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Καταστατικού υπέβαλε την τελική πρότασή της στο ΔΣ του Συλλόγου τον Σεπτέμβριο. Το ΔΣ διαβίβασε στα μέλη την πρόταση, όπως την οριστικοποίησε το ίδιο κατά τις συναντήσεις του, ζητώντας τους να εκφράσουν την άποψή τους καθώς και προτάσεις βελτίωσης κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις Βρυξέλλες
Πρόταση αναθεώρησης του Καταστατικού του Συλλόγου

Η επεξεργασία της πρότασης αναθεωρημένου Καταστατικού του ΔΣ προς τα μέλη του Συλλόγου διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο και αυτό είχε ως συνέπεια την αναβολή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κατά έναν μήνα, καθώς αυτό το ζήτημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό θα αποτελούσε και το μοναδικό ουσιαστικά αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε τελικά στις Βρυξέλλες, στις 13 Νοεμβρίου 2015.  

Κατά τη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος κ. Νυχάς προέβη σε εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της ανάγκης για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του Καταστατικού, το οποίο δεν ανταποκρίνεται πλέον όσον αφορά αρκετές διατάξεις του στις ανάγκες ενός σύγχρονου Συλλόγου. Στη συνέχεια, ανέλυσε άρθρο προς άρθρο τις προτεινόμενες αλλαγές και ζήτησε από τους παριστάμενους να εκφράσουν τις απόψεις τους και να προτείνουν ενδεχόμενες βελτιώσεις στο κείμενο του ΔΣ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να παρουσιάσει στα μέλη μια νομικά βάσιμη πρόταση, το ΔΣ συνεργάστηκε με δικηγόρο στην Ελλάδα ειδικευμένο στην εκπόνηση παρόμοιων κειμένων για σωματεία και παρεμφερείς συλλόγους.

Οι περισσότεροι παριστάμενοι έλαβαν τον λόγο και έκαναν εποικοδομητικές προτάσεις, τις οποίες το ΔΣ έλαβε ως επί το πλείστον υπόψη του. Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η συμβολή της κας Βαμβακίδου, Προέδρου του ελληνικού τμήματος των συνταξιούχων υπαλλήλων της ΕΕ, η οποία μοιράστηκε με τα άλλα μέλη την εμπειρία του συλλόγου των συνταξιούχων, ο οποίος πρόσφατα αναθεώρησε το δικό του καταστατικό.

Μετά τη Γενική Συνέλευση, το ΔΣ ολοκλήρωσε την επεξεργασία της τελικής πρότασής του και στα τέλη Δεκεμβρίου απέστειλε το τελικό κείμενο σε όλα τα μέλη καθώς και στον συνεργαζόμενο νομικό σύμβουλο ζητώντας τους να προβούν στις τελικές παρατηρήσεις τους μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2016. Στόχος του ΔΣ είναι αφενός να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του Ιανουαρίου και να υποβληθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών ένα τελικό κείμενο το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι – όπως κατέδειξε η αντίστοιχη εμπειρία του Συλλόγου των συνταξιούχων υπαλλήλων – η σχετική διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, και αφετέρου να έχει επιτευχθεί η έγκριση του αναθεωρημένου Καταστατικού πριν την προσεχή Γενική Συνέλευση (Οκτώβριος 2016) οπότε και θα εκλεγεί το νέο ΔΣ, το οποίο θα λειτουργήσει με βάση πιο σύγχρονους και ευέλικτους κανόνες.

Εκδήλωση  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον εναλλακτικό τουρισμό στα νησιά

Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 ο Σύλλογος διοργάνωσε στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή κ. Μιλτιάδη Κύρκο εκδήλωση με θέμα “Εναλλακτικός Τουρισμός στην Νησιωτική Ελλάδα – Το παράδειγμα των Κυθήρων“. Η εκδήλωση σημείωσε επιτυχία, αφού προσέλκυσε όχι μόνο μέλη του Συλλόγου, αλλά και έναν σημαντικό αριθμό Ελλήνων και Κυπρίων ευρωβουλευτών από τα περισσότερα κόμματα, και προβλήθηκε εκτεταμένα από τον ελληνικό τύπο. 

Στο μέσον ο κ. Κύρκος και από αριστερά προς τα δεξιά οι δήμαρχοι κκ. Μαράκης (Σίκινος),  Χαρχαλάκης (Κύθηρα) και Χατζηγιαννάκης (Σκύρος).

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή αποσπάσματος από ντοκιμαντέρ του κορεατικού καναλιού Mountain Channel TV που ήταν αφιερωμένο στα τουριστικά μονοπάτια  των Κυθήρων και το οποίο είχε γυριστεί με τη συνδρομή του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ).

Οι τρεις δήμαρχοι – οι οποίοι κατά την επίσκεψή τους στις Βρυξέλλες είχαν επίσης την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με νευραλγικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθούν νέες μορφές τουρισμού που να θέτουν στο επίκεντρο την  ιστορία και τον πολιτισμό των ελληνικών νησιών και αναφέρθηκαν στη σημασία που ενέχει η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, για παράδειγμα με την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής καθενός από αυτά, πάντα σε συνδυασμό με  την προστασία των εύθραυστων οικοσυστημάτων τους.

Ο κ. Κύρκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι “ο ποιοτικός τουρισμός είναι  το ζητούμενο για την  ανάπτυξη και την απασχόληση στις νησιωτικές περιοχές αρκεί να ξεπεραστούν πρωτογενή προβλήματα όπως είναι η διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους, η λειψυδρία, το ζήτημα της ενεργειακής κάλυψης κ.λπ.“.

Μετά τις εύστοχες ερωτήσεις και επισημάνσεις των παρισταμένων, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κοκτέιλ που προσέφερε ο κ. Κύρκος και το οποίο παρείχε την ευκαιρία για μια λιγότερο τυπική, αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους προσκεκλημένους δημάρχους.

Κλείνοντας το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο για το 2015, σας καλούμε και πάλι να μας στείλετε ιδέες και προτάσεις στη διεύθυνση seydo@seydo.net, σας υπενθυμίζουμε να καταβάλετε τη συνδρομή σας (25€) για το νέο έτος 2016 στον λογαριασμό που διατηρεί ο Σύλλογος στο όνομα της ταμία του Συλλόγου κας Αλεξάνδρας Κόλια στην τράπεζα Record Bank:

ALEXANDRA KOLIA / ΙΒΑΝ: BE15 6528 3431 1230 / BIC: HBKABE22 / Communication: SEYDO

…και ευχόμαστε σε όλους σας και τις οικογένειές σας Υγεία και Ευτυχία για το Νέο Έτος 2016!

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς            

Το ΔΣ του Συλλόγου         

                                                                                                                                                                Δεκέμβριος 2015