Ενημερωτικό δελτίο 2/2014

ΕΔ αριθ. 2/2014

Δεκέμβριος 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητά μέλη,

Στο πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο που κυκλοφόρησε μετά την επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου εκφράζαμε την ελπίδα να κατορθώσουμε να επικοινωνούμε μαζί μας κάθε τρίμηνο.  Όπως παρατηρείτε, δεν καταφέραμε να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση, την οποία ανανεώνουμε για το νέο έτος!

Και τώρα που κάναμε την αυτοκριτική μας, ας δούμε συνοπτικά τις δραστηριότητές του Συλλόγου το περασμένο καλοκαίρι και φθινόπωρο.

Ομιλία του καθηγητή κ. Σπύρου Φλογαΐτη στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο

Ο κ. Φλογαΐτης, καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου – ΕυρΟΔΔ/EPLO (www.eplo.eu), έκανε στον Σύλλογο την τιμή να είναι ο κεντρικός ομιλητής σε δύο εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στις Βρυξέλλες, στις 18 Σεπτεμβρίου, και στο Λουξεμβούργο την επομένη, με θέμα τη δικαστική προστασία της διεθνούς υπαλληλίας ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΟΗΕ σε συνάρτηση με την παραγωγή γενικών αρχών δικαίου. Ο διακεκριμένος καθηγητής ανέλυσε στους ακροατές συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ίδιος, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είχε την ευκαιρία να συμβάλει στην παραγωγή γενικών αρχών δικαίου, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν αποδεκτές ως νομολογία και θωράκισαν τα δικαιώματα των διεθνών υπαλλήλων στο σύνολό τους.

Το κοινό παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις και έκανε στη συνέχεια αρκετές παρεμβάσεις ζητώντας διευκρινίσεις από τον ομιλητή και επεκτείνοντας τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Ο καθηγητής κ. Σπύρος Φλογαΐτης και ο Πρόεδρος του ΣΕΥΔΟ κ. Νυχάς.
Συνάδελφοι παρακολουθούν την ομιλία του κου Φλογαΐτη στις Βρυξέλλες.

Θα πρέπει, εντούτοις, να σημειωθεί ότι η προσέλευση στις δυο ομιλίες δεν ήταν η αναμενόμενη, παρά το ενδιαφέρον και σχετικό με το καθεστώς των διεθνών υπαλλήλων θέμα και την προσωπικότητα του ομιλητή.  Ενδεχομένως, θα μπορούσε να αποδώσει κανείς αυτό το φαινόμενο, χωρίς να αποκλείεται κάθε άλλη ερμηνεία, κατά βάση στο γεγονός ότι οι συνάδελφοι τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Λουξεμβούργο έχουν τον τελευταίο καιρό κατακλυσθεί από ομιλίες, εκδηλώσεις και προβολές που ίσως έχουν επιφέρει κάποια κόπωση. 

Είναι ένα στοιχείο, ανάμεσα σε άλλα όπως π.χ. η κατάλληλη και έγκαιρη προβολή, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τον προγραμματισμό των προσεχών δραστηριοτήτων, ώστε να επιτύχουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή.

Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΥΔΟ

Το ΔΣ έθεσε ως στόχο να τηρεί τις καταστατικές υποχρεώσεις και να βρίσκεται όσο το δυνατόν συχνότερα σε επαφή με τα μέλη, ούτως ώστε η επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου να μην παραμείνει γράμμα κενό, αλλά να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. 

Σε αυτό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου Βρυξέλλες η ετήσια Γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου για το έτος 2014, η οποία υπήρξε περισσότερο μια συνάντηση ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων από τα ίδια τα μέλη όσον αφορά ορισμένα βασικά ζητήματα όπως η επικαιροποίηση του Καταστατικού, οι επαφές με τις αρχές και αντίστοιχους συλλόγους ξένων συναδέλφων, οι μορφές εκδηλώσεων που θα διοργανώνονται και η εν γένει επικοινωνιακή πολιτική του Συλλόγου. 

Η συζήτηση με τα παριστάμενα μέλη υπήρξε γόνιμη και ενδιαφέρουσα. Στο τέλος της Συνέλευσης και με βάση τα όσα συζητήθηκαν, το ΔΣ πρότεινε να αναληφθούν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

  1. Το ΔΣ να προωθήσει τις προτάσεις που διατυπώθηκαν σε όλα τα μέλη και να τους ζητήσει, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν την άποψή τους και να τις συμπληρώσουν περαιτέρω. 

Αυτό το σημείο έχει ήδη εκπληρωθεί με την αποστολή των συνοπτικών πρακτικών σε όλα τα μέλη, με την παράκληση να γνωστοποιήσουν στο ΔΣ τις ιδέες τους σε σχέση με τα σημεία που συζητήθηκαν κατά τη ΓΣ ή να προσθέσουν άλλα που θεωρούν χρήσιμα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015. Αρκετοί είναι οι συνάδελφοι που ήδη αντέδρασαν θετικά σε αυτό το κάλεσμα.

  • Το ΔΣ να συγκροτήσει ορισμένες ομάδες εργασίας με συναδέλφους που θα έχουν την πρόθεση να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να επεξεργαστεί τις βασικές προτάσεις που θα προκύψουν (π.χ. στον φορολογικό τομέα ή σε άλλους τομείς όπου παρουσιάζονται προβλήματα για τους συναδέλφους, για την επικαιροποίηση του Καταστατικού κ.λπ.).
  • Κατόπιν αυτών των διεργασιών με την ενεργό συμμετοχή των μελών, το ΔΣ να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το Καταστατικό του Συλλόγου, και να τις παρουσιάσει σε τακτική ή έκτακτη ΓΣ το 2015 ζητώντας από τα μέλη να πάρουν θέση.

Το ΔΣ θα σας ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο των σημείων 2) και 3).

Εξαίρεση των επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών από τις μετεγγραφές στα ελληνικά ΑΕΙ

Όπως σας είχαμε ενημερώσει παλαιότερα με ηλεκτρονικό μήνυμα, συνάδελφος και μέλος του Συλλόγου είχε την καλοσύνη επικοινωνήσει με το ΔΣ του Συλλόγου και να μας γνωστοποιήσει το γεγονός ότι με πρόσφατη υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου 2014 εξαιρούνται από το δικαίωμα μετεγγραφής λόγω αδελφού ή αδελφής που είναι ενεργοί φοιτητές σε άλλη πόλη οι επιτυχόντες  που δεν «συμμετείχαν στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου […] Μαΐου – Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014». 

Με αυτή τη διάταξη εξαιρούνται ειδικότερα οι επιτυχόντες των εξετάσεων ειδικών κατηγοριών (άρα και οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων σχολείων και οι απόφοιτοι των Ευρωπαϊκών Σχολείων), δεδομένου ότι αυτές οι εξετάσεις διενεργούνται τον Σεπτέμβριο.

Ο συνάδελφος επισημαίνει ότι ο βασικός νόμος περί δικαιώματος μεταφοράς θέσης επιτυχόντος, δεν προβλέπει αυτή την εξαίρεση σε αντίθεση με την εφαρμοστική υπουργική απόφαση που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του θίγοντας επίσης και όλους τους ομογενείς. 

Ο συνάδελφος τελικά προσέφυγε στα ελληνικά δικαστήρια καταγγέλλοντας την διακριτική μεταχείριση εις βάρος των παιδιών που φοίτησαν σε ξενόγλωσσα και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο και ζητώντας την ακύρωση αυτής της εξαίρεσης. Η εκδίκαση της προσφυγής θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2015 

Εάν και άλλοι συνάδελφοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση και επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τον συνάδελφο που άσκησε την προσφυγή, παρακαλούνται να μας ενημερώσουν σχετικά στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση seydo@seydo.net.

Προσεχής συνάντηση με εκπροσώπους του ομόλογου συλλόγου Γάλλων υπαλλήλων

Στο πλαίσιο των επαφών με ομόλογους συλλόγους συναδέλφων άλλων εθνικοτήτων, το ΔΣ θα έχει στις 19 Δεκεμβρίου μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με εκπροσώπους της Association des Françaises et des Français Fonctionnaires des Institutions communautaires et européennes.

Κλείνοντας το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο για το 2014, σας υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία με τον Σύλλογο γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή στις παρακάτω διευθύνσεις:

seydo@seydo.net 

SEYDO c/o M. Anastasios Nychas

Tereyckenlaan 12

B – 1950 Kraainem – Belgium

…και σας ευχόμαστε προσωπική και οικογενειακή Υγεία και Ευτυχία για το Νέο Έτος 2015!

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς            

Το ΔΣ του Συλλόγου 

Δεκέμβριος 2014