Ενημερωτικό δελτίο 1/2016

ΕΔ αριθ. 1/2016

Ιούνιος 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητά μέλη,

Το 2016 είναι το τρίτο έτος της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την ανάδειξη νέου κατά τη Γενική Συνέλευση του προσεχούς Οκτωβρίου. Θα μιλήσουμε όμως αναλυτικά για το θέμα αυτό στη συνέχεια.  

Προς το παρόν, ας κάνουμε, όπως πάντα, μια σύντομη ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους:

Αναθεώρηση του Καταστατικού

Η πρόταση αναθεωρημένου καταστατικού, όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση του περασμένου έτους, διαβιβάστηκε στον εντεταλμένο δικηγόρο στην Ελλάδα για τελικές παρατηρήσεις και βελτίωση των νομικών πλευρών του κειμένου. 

Όπως γνωρίζουμε όμως, οι δικηγόροι απέχουν εδώ και αρκετούς μήνες από τα καθήκοντά τους και η διαδικασία καθυστέρησε σημαντικά. Τελικά, το κείμενο με τις προτεινόμενες συμπληρώσεις του δικηγόρου ελήφθη στα τέλη Μαΐου, πολύ αργά δυστυχώς για να κινηθεί η προβλεπόμενη από το  Καταστατικό διαδικασία οριστικής έγκρισής του από έκτακτη Γενική Συνέλευση και να επιτευχθεί η κύρωσή του από το Πρωτοδικείο πριν την τακτική ετήσια συνέλευση του 2016.

Κατόπιν αυτού, το ΔΣ προτίμησε να παγώσει τη διαδικασία και να υποβάλει προς έγκριση το οριστικοποιημένο κείμενο του νέου Καταστατικού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου. Το κείμενο διαβιβάζεται στα μέλη μαζί με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

Εκδήλωση για τα κληρονομικά δικαιώματα και τους νέους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ

Στις 14 Απριλίου 2016, ο Σύλλογος διοργάνωσε σε συνεργασία με το γραφείο των συμβολαιογράφων Charles Huylebrouck / Christian Huylebroeck (Boulevard du Régent 24, 1000 Bruxelles) παρουσίαση σχετικά με το νέο δίκαιο που διέπει τον τομέα της κληρονομικής διαδοχής στην ΕΕ μετά την έναρξη ισχύος το 2015 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου1.

Οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες που διαβιούν ή έχουν περιουσία σε άλλες χώρες εντός της ΕΕ, συνεπώς οι επιπτώσεις τους στους συναδέλφους των Διεθνών Οργανισμών που έχουν την έδρα τους εντός της ΕΕ είναι προφανείς.

Η παρουσίαση ήταν αναλυτική και εμπεριστατωμένη τόσο όσον αφορά τις διατάξεις της βελγικής νομοθεσίας, όπως ήταν αναμενόμενο, όσο και, γεγονός που μαρτυρεί την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι διοργανωτές την όλη εκδήλωση, αυτές της ελληνικής νομοθεσίας.  

Οι διαφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρουσίαση προωθήθηκαν ήδη στα μέλη μας. Μπορείτε να τις λάβετε στέλνοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση seydo@seydo.net.  

Ομιλία  για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις στις Βρυξέλλες

Στις 15 Ιουνίου 2016 ο Σύλλογος διοργάνωσε στις Βρυξέλλες ομιλία του κυρίου Άγγελου Συρίγου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών  του Πάντειου Πανεπιστημίου με θέμα “Ελληνοτουρκικά: σωστές και λανθασμένες επιλογές 42 ετών”. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο πολυχώρο “Περίπλους” και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς οι παριστάμενοι συμμετείχαν με ενδιαφέρον στη συζήτηση, απευθύνοντας ερωτήσεις προς τον κ. Συρίγο αλλά και με εύστοχες τοποθετήσεις σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, το ζήτημα των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και το, ακόμη πιο επίκαιρο, προσφυγικό πρόβλημα.

Ο κ. Συρίγος προέβη σε μιαν ανασκόπηση των σχέσεων μεταξύ των δυο γειτονικών χωρών κατά την περίοδο μετά την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, τονίζοντας τις ενέργειες που αναδεικνύουν τις διπλωματικές επιτυχίες ή αστοχίες των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν ορισμένες προσωπικές τοποθετήσεις του ομιλητή, οι οποίες ξεφεύγουν από τις καθιερωμένες αντιλήψεις στην Ελλάδα και οι οποίες παρείχαν το έναυσμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

1

  Για το πλήρες κείμενο του εν λόγω Κανονισμού ακολουθήστε στους ακόλουθους συνδέσμους: 

Ελληνικά : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:EL:PDF

Γαλλικά : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:FR:PDF

Αγγλικά : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:EN:PDF

Ο κ. Άγγελος Συρίγος στα δεξιά με τον Πρόεδρο του ΣΕΥΔΟ κ. Νυχά

Ο Σύλλογος σκοπεύει να επαναλάβει στο μέλλον παρόμοιες θεματολογικά ομιλίες σε συνεργασία με ομόλογους συλλόγους συναδέλφων άλλων χωρών, στα αγγλικά ή στα γαλλικά, ούτως ώστε να διευρύνει το κοινό τους και να συμβάλει στην ενημέρωση και ξένων συναδέλφων για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. 

Εννοείται πως κάθε ιδέα ή συγκεκριμένη πρόταση από τα μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη!

Το κοινό παρακολουθεί την ομιλία για τα ελληνοτουρκικά στον πολυχώρο “Περίπλους”

Ετήσια  Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Κλείνουμε το Ενημερωτικό Δελτίο με την υπενθύμιση ότι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου κατά την οποία θα διενεργηθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Σύντομα θα λάβετε τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό έγγραφα ενόψει της ΓΣ καθώς και την συνήθη επίσημη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Το ΔΣ σας καλεί να στηρίξετε έμπρακτα τον Σύλλογο, ιδίως τώρα που όλοι μαζί κατορθώσαμε με κόπο να τον θέσουμε και πάλι σε κανονική λειτουργία, συμμετέχοντας στη ΓΣ και στις αρχαιρεσίες, αλλά – το κυριότερο – υποβάλλοντας υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου. 

Τώρα είναι η ευκαιρία δραστικής ανανέωσης, μετά την εγγραφή μεγάλου αριθμού νέων μελών κατά την τελευταία τριετία και ενόψει της έγκρισης του νέου Καταστατικού! Ας μην τη χάσουμε. Αυτός ο Σύλλογος έχει ακόμη πολλά να κάνει για όλους μας.

– – –  / / / – – –

Κλείνοντας το Ενημερωτικό Δελτίο, σας υπενθυμίζουμε να καταβάλετε τη συνδρομή σας (25€) για το τρέχον έτος 2016 στον λογαριασμό που διατηρεί ο Σύλλογος στο όνομα της ταμία του Συλλόγου κας Αλεξάνδρας Κόλια στην τράπεζα Record Bank:

ALEXANDRA KOLIA / ΙΒΑΝ: BE15 6528 3431 1230 / BIC: HBKABE22 / Communication: SEYDO …και ευχόμαστε σε όλους σας και τις οικογένειές σας Καλό Καλοκαίρι και Καλές Διακοπές!

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς            

Το ΔΣ του Συλλόγου         

                                                                                                                                                                Ιούνιος 2016