Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΥΔΟ όπως προέκυψε από τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 έχει
ως εξής :

Πρόεδρος Ανδρέας Μαντζουράτος
Αντιπρόεδρος Έφη Κιτρίμη
Γενική Γραμματέας Ιωάννα Κατσαρού
Ειδικός Γραμματέας Κυριάκος Σκρικας
Ταμίας Λένα Μαλουτα
Μέλη Λάμπης Κοντονής, Γιώργος Καρατσιουμπάνης