Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΥΔΟ όπως προέκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2022 έχει
ως εξής :

Πρόεδρος Ανδρέας Μαντζουράτος
Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Αλεβιζόπουλος
Γενικός Γραμματέας Μάκης Τικφέσης
Μέλη Λάμπης Κοντονής, Σάββας Παρσελιάς, Νάσος Σοφός, Νίκη Χειλάκου      

Παρελθόντα Διοικητικά Συμβούλια

Περίοδος 2019-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΥΔΟ όπως προέκυψε από τις εκλογές του Οκτωβρίου 2019 έχει
ως εξής :

Πρόεδρος Ανδρέας Μαντζουράτος
Αντιπρόεδρος Έφη Κιτρίμη
Γενική Γραμματέας Ιωάννα Κατσαρού
Ειδικός Γραμματέας Κυριάκος Σκρίκας
Ταμίας Λένα Μαλούτα
Μέλη Λάμπης Κοντονής, Γιώργος Καρατσιουμπάνης