Έκτακτο ενημερωτικό δελτίο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Στις 26 Οκτωβρίου 2019 συνήλθε στις Βρυξέλλες η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών.

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε ανασκόπηση των πεπραγμένων και σε γενικότερο απολογισμό της θητείας του (Νοέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2019).

Μετά τη θετική εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής και την έγκριση των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού από τα μέλη του Συλλόγου, διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου επταμελούς (κατά το νέο Καταστατικό) Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2019 – 2022.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ανδρέας Μαντζουράτος (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Αντιπρόεδρος: Έφη Κιτρίμη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Γενική Γραμματέας: Ιωάννα Κατσαρού (Eurocontrol)
Ειδικός Γραμματέας: Κυριάκος Σκρίκας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Ταμίας: Ελένη Μαλούτα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Μέλη (αλφαβητικά):
Γιώργος Καρατσιουμπάνης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
Χαράλαμπος Κοντονής (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Το νέο ΔΣ ευχαριστεί θερμά τα μέλη του απελθόντος ΔΣ που δεν συνεχίζουν, για την προσφορά τους κατά την προηγούμενη τριετία.