Ενημερωτικό δελτίο 2/2018

ΕΔ αριθ. 2/2018

Ιούλιος 2018

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Αγαπητά μέλη,

Οι θερινές διακοπές έφθασαν! Λίγο πριν φύγουμε κι εμείς, σας στέλνουμε ένα σύντομο Δελτίο για να σας ενημερώσουμε σύντομα για τις πρόσφατες δραστηριότητες του Συλλόγου. 

Φορολογική ενημέρωση

  • Συχνά τα μέλη του Συλλόγου επικοινωνούν με το ΔΣ θέτοντας ερωτήματα σχετικά με φορολογικά θέματα που τα απασχολούν στην Ελλάδα. Εντούτοις, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων (εν ενεργεία ή συνταξιούχων) οι οποίοι, για διάφορους λόγους, έχουν φορολογικές υποχρεώσεις και στο Βέλγιο. Προκειμένου να παράσχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σε αυτά τα μέλη του, ο ΣΕΥΔΟ διοργάνωσε, στις 20 Ιουνίου 2018 στις Βρυξέλλες, εκδήλωση με θέμα τις πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις στο Βέλγιο και ομιλητή τον κύριο Μανόλη Παπουτσάκη, ο οποίος ειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα και διαθέτει μεγάλη εμπειρία.

Η εκδήλωση σημείωσε επιτυχία, καθώς αφενός ο ομιλητής ήταν σαφής και αναλυτικός στην παρουσίασή του και, αφετέρου, το κοινό υπέβαλε συγκεκριμένα ερωτήματα και έλαβε τις δέουσες απαντήσεις.

Ο Σύλλογος προτίθεται να διοργανώσει αντίστοιχη εκδήλωση σχετικά με τις εξελίξεις στον φορολογικό τομέα στην Ελλάδα, με την παρουσία ειδικού.

  • Αρκετοί συνάδελφοι έχουν τον τελευταίο καιρό επικοινωνήσει με το ΔΣ για να μας επισημάνουν ένα πρόβλημα που έχει ανακύψει κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ζήτημα που ανακύπτει με τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (άρθρο 13 του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), χωρίς όμως να διαθέτουν ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο στο οποίο να κατοικούν όταν επισκέπτονται την Ελλάδα. Η πρακτική λύση της “φιλοξενίας” από τους γονείς, στην οποία προσέφευγαν παλαιότερα δεν μπορεί πλέον να  χρησιμοποιηθεί, καθώς έχει επιπτώσεις στην φορολόγηση των γονέων τους.  

Το ΔΣ σε συνεργασία με νομικούς συναδέλφους επεξεργάστηκε σχέδιο επιστολής, το οποίο θα απευθύνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για να επισημάνει το πρόβλημα και να προτείνει την απλούστερη λύση.

Διοικητικά θέματα

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί κατά το Καταστατικό το τρίτο Σάββατο του μηνός Οκτωβρίου, ήτοι στις 20/10. Σημειώστε από τώρα την ημερομηνία ώστε να μπορέσετε να παραστείτε και να μας παρουσιάσετε τις ιδέες και τις προτάσεις σας.

Ετήσια συνδρομή

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας, σας θυμίζουμε ότι οι μόνοι πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών του. Καλούμε, λοιπόν, τα μέλη που δεν έχουν ακόμη καταβάλει τη συνδρομή τους για το 2018 (25€) να το κάνουν χρησιμοποιώντας τον νέο λογαριασμό του Συλλόγου, που έχει ανοιχθεί στο όνομα της Ταμία κας Ελεφτέριε στην Τράπεζα BPost με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΒΕ58 0004 4713 9179 (BIC BPOTBEB1) 

Mme Elefterie 

Communication : Syndromi Seydo

Ο παλαιός λογαριασμός στη Record Bank δεν υφίσταται πλέον και παρακαλούμε να μην τον χρησιμοποιείτε.

Κλείνοντας αυτό το καλοκαιρινό Ενημερωτικό Δελτίο, σας καλούμε να μας στείλετε ιδέες και προτάσεις στη διεύθυνση seydo@seydo.net, αλλά και μέσω Facebook, στη σελίδα http://www.facebook.com/SEYDOAssociation όπου μοιραζόμαστε χρήσιμες πληροφορίες και προωθούμε τη δικτύωση των συναδέλφων σε όλο τον κόσμο!

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ σε όλους σας και στις οικογένειές σας! 

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το ΔΣ του Συλλόγου

Ιούλιος 2018