Ενημερωτικό δελτίο 1/2017

ΕΔ αριθ. 1/2017

Μάρτιος 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητά μέλη,

Κλείνοντας το πρώτο τρίμηνο του έτους, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σύντομα για τις δραστηριότητες του Συλλόγου κατά την περίοδο αυτή. 

Συνάντηση των μελών για την κοπή της πίτας του Συλλόγου

Όπως θα θυμούνται τα παλαιότερα μέλη, ο Σύλλογος είχε οργανώσει κατά το παρελθόν αρκετές εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα με σκοπό να φέρει κοντά τα μέλη του σε μιαν ατμόσφαιρα πιο χαλαρή από αυτή που συνηθίζεται κατά τις άλλες εκδηλώσεις του, δηλαδή τις ομιλίες και τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η πρακτική είχε ατονήσει, καθώς βασική προτεραιότητα ήταν η επικέντρωση σε πιο βασικά θέματα και κυρίως η επανεκκίνηση του Συλλόγου.

Τώρα όμως που ο Σύλλογος ξαναβρίσκει τη δυναμική του με την παρουσία σημαντικού αριθμού νέων (και ηλικιακά!) μελών, θεωρήσαμε σκόπιμο να οργανώσουμε στην αρχή του έτους μια συνάντηση πιο φιλικού χαρακτήρα με την ευκαιρία της κοπής της πίτας του Συλλόγου, γεγονός που δεν είχε συμβεί εδώ και πολλά χρόνια. Η ανταπόκριση ήταν σημαντική, καθώς παρέστησαν πάνω από 40 μέλη, αλλά και εκπρόσωποι άλλων συλλόγων, όπως του Δικτύου νέων επαγγελματιών στις Βρυξέλλες Οδυσσέας, στο οποίο οφείλουμε και την φωτογραφική κάλυψη!

Για την ιστορία, οι τρεις τυχεροί της χρονιάς ήταν ο Ανδρέας Μαντζουράτος, ο Τάσος Νυχάς και ο Ιπποκράτης Βουνάκης (στην αριστερή φωτογραφία), όλοι τους παλαιά και αγαπητά μέλη.   Και του χρόνου, λοιπόν, με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή!  

Διοικητικά θέματα

  • Το νέο ΔΣ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Οκτωβρίου 2016 κίνησε τη διαδικασία επικαιροποίησης του Καταστατικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΣ. Με αυτή την ευκαιρία, καταβάλλεται προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα ιστορικό αρχείο του Συλλόγου και να ρυθμιστούν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες διαπιστωθούν εξαιτίας της μακροχρόνιας αδράνειας, ούτως ώστε το επόμενο ΔΣ να παραλάβει τον Σύλλογο εντελώς απαλλαγμένο από αυτές.
  • Η διαδικασία παράδοσης του ταμείου στο νέο ΔΣ καθυστέρησε λόγω της ανάγκης να κλείσει ο προηγούμενος λογαριασμός του Συλλόγου και να ανοιχθεί νέος στο όνομα της νέας ταμία. Παρακαλούμε λοιπόν προς το παρόν να μην καταβάλλετε συνδρομές στον παλιό λογαριασμό! Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο για τον νέο αριθμό λογαριασμού. 

Επειδή ορισμένα μέλη μας ρωτούν σχετικά, διευκρινίζουμε και πάλι ότι ο ΣΕΥΔΟ δεν μπορεί να αποκτήσει λογαριασμό ως Σύλλογος στο Βέλγιο, καθώς έχει έδρα την Αθήνα και όχι τις Βρυξέλλες. Αυτό συμβαίνει αφενός διότι δεν αποτελεί Σύλλογο αποκλειστικά των υπαλλήλων της ΕΕ, αλλά όλων των Διεθνών Οργανισμών παγκοσμίως, και αφετέρου διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι αποτελεί έναν αναγνωρισμένο και αποδεκτό συνομιλητή των Ελληνικών αρχών, όποτε αυτό χρειάζεται. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί, εάν ο ΣΕΥΔΟ μετατρεπόταν, π.χ. σε asbl του βελγικού δικαίου, πράγμα που θα διευκόλυνε ορισμένες πρακτικές πλευρές, αλλά θα αποδυνάμωνε τον βασικό ρόλο του ως εκπροσώπου των Ελλήνων υπαλλήλων. 

  • Η σελίδα του Συλλόγου στο Facebook ενημερώνεται τακτικά με υλικό από όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς και η επισκεψιμότητά της είναι μεγάλη, γεγονός που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα. Τη σελίδα μας θα βρείτε (όσοι έχετε Facebook) στη διεύθυνση www.facebook.com/SEYDOAssociation. Σας καλούμε να την αξιοποιήσετε με ιδέες, συμπληρώσεις και προτάσεις.
  • Η νέα ιστοσελίδα μας έχει καθυστερήσει για πρακτικούς λόγους. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί σύντομα.

ΕΦΚΑ και συνάδελφοι δικηγόροι τελούντες υπό αναστολή 

Ο ΣΕΥΔΟ παραμένει σε εγρήγορση σχετικά με την εισφορά ΕΦΚΑ και την σύγχυση που υπάρχει όσον αφορά την υποχρέωση καταβολής εκ μέρους των υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών, δικηγόρων σε αναστολή (ενδεχομένως και άλλων κατηγοριών).  

Θεωρούμε ότι πρόκειται καταρχήν για δυσλειτουργία του συστήματος, η οποία οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση του μητρώου του ΕΦΚΑ, καθώς έχουν εκδοθεί ειδοποιητήρια ακόμη και για πρόσωπα που εμπίπτουν άμεσα στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 883/2004 και διαθέτουν ατομική απαλλαγή από προηγούμενες αντίστοιχες εισφορές. Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη σύγκρουση μεταξύ των εθνικών φορολογικών διατάξεων και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της ΕΕ, το 2011, είχε δοθεί η ερμηνεία ότι οι υπάλληλοι των οργάνων της ΕΕ απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ (οργανισμού τον οποίο διεδέχθη ο ΕΦΚΑ) και για τους δύο κλάδους ασφάλισης (ασθενείας και σύνταξης) κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης υπαγωγής τους στο ειδικό σύστημα ασφάλισης της ΕΕ (εγκύκλιος Φ61310/2.9.11).   Αυτό που διαφαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι δεν τίθεται ζήτημα μη απαλλαγής των υπηρετούντων σε όργανα της ΕΕ δικηγόρων και η ελλιπής ενημέρωση του ΕΦΚΑ θα διορθωθεί (θεωρητικώς το σύστημα άνοιξε για μεταβολές περί τις 10 Μαρτίου).   

Συνιστούμε εντούτοις στους συναδέλφους, ιδίως σε όσους δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής ατομική απόφαση περί απαλλαγής, να επωφεληθούν από τις διακοπές του Πάσχα για να ανανεώσουν ή να εξασφαλίσουν την εν λόγω απόφαση. Ενόψει αυτού θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους βεβαίωση περί της υπαγωγής στους στο συνταξιοδοτικό σύστημα της ΕΕ και ασφάλισης τους στο RCAM. Τα δικαιολογητικά αυτά μαζί με το πιστοποιητικό μεταβολών από τον οικείο Δικηγορικό τους Σύλλογο θα πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο Νομικών (διεύθυνση ασφάλισης νομικών – πρώην ΕΤΑΑ/ΤΝ) προκειμένου να εκδοθεί η ανανεωθεί η απόφαση απαλλαγής την οποία στη συνέχεια είναι σκόπιμο να κοινοποιήσουν στην Διεύθυνση Εισφορών μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ ζητώντας την ενημέρωση του αρχείου, καθώς και την διαγραφή της επιβληθείσας εισφοράς και την μη επιβολή νέας όσο ισχύει η απαλλαγή του καθενός. 

Παράλληλα ο ΣΕΥΔΟ φροντίζει να ενημερώνεται για τις όποιες εξελίξεις και παρακαλεί τους συναδέλφους να τον τηρούν επίσης ενήμερο για κάθε ατομική απόφαση ή πληροφορία που θεωρούν ότι έχει γενικότερες συνέπειες.

Επιστολή σχετικά με την εξαίρεση από τη συλλογή αποδείξεων 

Το ΔΣ με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα υπαγωγής των υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι διαβιούν για υπηρεσιακούς λόγους στην αλλοδαπή αλλά εξακολουθούν να διατηρούν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα, στις εξαιρέσεις του άρθρου 68, παράγραφος δ) του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ A 240 22.12.2016), το οποίο ότι “εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένες άλλες κατηγορίες φορολογουμένων“, με σκοπό να αποφευχθούν στο μέλλον καταστάσεις, όπου θα απαιτηθεί από συναδέλφους να προσκομίσουν αποδείξεις για ενδεχόμενα εισοδήματα που διαθέτουν στην Ελλάδα.

Αναμένεται απάντηση από το γραφείο το Υπουργού.

Συζήτηση στις Βρυξέλλες με ομιλητή τον κ. Σχοινά

Στις 28 Μαρτίου 2017 ο Σύλλογος διοργάνωσε στις Βρυξέλλες συζήτηση με θέμα τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης. Ως κεντρικός ομιλητής παρέστη ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος αρχικά παρουσίασε τα πέντε σενάρια που εξετάζονται σε σχέση με την μελλοντικά πορεία της Ένωσης και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των παρισταμένων και σχολίασε τις παρατηρήσεις και τις θέσεις τους.

Αναμφίβολα η συζήτηση είχε μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο διότι παρέστησαν πάνω από 80 μέλη, αλλά κυρίως διότι το ανεπίσημο, φιλικό και συναδελφικό κλίμα της παρείχε σε όλους τη δυνατότητα να εκφράσουν και να μοιραστούν τις κοινές ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για το μέλλον.

Ο κ. Σχοινάς έκανε εκτενείς αναφορές στα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συχνά παραβλέπονται, και έδωσε ένα πρώτο στίγμα σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις παραθέτοντας όχι μόνον λεπτομέρειες για τα πέντε σενάρια που αναλύονται στη Λευκή Βίβλο, αλλά και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι τις ευρωεκλογές του 2019. 

Αναφέρθηκε επίσης στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και τις πολιτικές εξελίξεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια του κρίσιμου έτους 2017 στο επίπεδο αρκετών Κρατών μελών. Η συζήτηση έκλεισε με την αισιόδοξη διαπίστωση ότι στο σημερινό χαοτικό διεθνές γεωστρατηγικό πλαίσιο η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει της προκλήσεις που την περιμένουν. 

(Ευχαριστούμε τον κ. Δημητρακόπουλο από τον ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ και τον κ. Δήμα από το Newsville για την παρουσία τους και την κάλυψη της συζήτησης). 

Κλείνοντας αυτό πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο για το 2017, σας καλούμε να μας στείλετε ιδέες και προτάσεις στη διεύθυνση seydo@seydo.net, αλλά και μέσω Facebook, στη σελίδα www.facebook.com/SEYDOAssociation όπου θα μοιραζόμαστε χρήσιμες πληροφορίες και θα προωθούμε τη δικτύωση των συναδέλφων σε όλο τον κόσμο!

Καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους σας και τις οικογένειές σας! 

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς            

Το ΔΣ του Συλλόγου         

Μάρτιος 2017